Post Image
195

Lohusa Dönemlerinin Kadınlar Açısından Önemi Nedir?

Hamilelik, doğum ve lohusa dönemi; bir kadının hayatında önemli yer tutan süreçlerdir. Çocuk sahibi olmak bir kadına yepyeni roller ve sorumluluklar yüklemektedir. Çocuk sahibi olacağını öğrenen bir kadın bu yeni rol ve sorumluluklar karşısında endişe duyabilir. Bu endişe son derece normaldir. Çoğu durumda duyulan bu ilk endişe bastırılır ve merakla karışık bir heyecana dönüşür.

Zamanla hamile kadın kendini bir çocuk sahibi olma sorumluluğuna ve annelik rolüne kendini hazırlamaya başlar. Bu hazırlıklar bir sürü maddi unsur içermekle birlikte doğacak olan çocuğun cinsiyetini, kime benzeyeceğini, adının ne olacağını hayal etmek gibi zihinsel ve psikolojik süreçler de dâhil olmaktadır. Hayal etme süreci kadının zihninde ideal bir çocuk yaratmasına yol açar. Kadın hayalindeki bu ideal çocuğa alışır ve bu çocuğu sahiplenir.

Doğum ve Sonrası

Doğum gerçekleştikten sonra yeni anne, lohusa dönemine girer. Doğum sürecinin nasıl geçtiği yeni annenin lohusa dönemini nasıl geçireceğini belirleyen unsurlardandır. Eğer ağrılı, sıkıntılı bir doğum yaşandıysa bu durum kadının çocuğa karşı öfke duymasına sebep olabilir. Ama esasında bu dönemde kadının yaşadığı sıkıntılar daha çok annelik rolüne ve yeni sorumluluklarına uyum sağlama süreci ile ilgilidir. Bu süreçte kadın hem fiziksel hem zihinsel hem de psikolojik açıdan güçsüz düşebilir. Bu durum da lohusa dönemindeki kadını olumsuz etkiler.

Güçlükler

Fiziksel açıdan doğumdan hemen sonra gece gündüz demeksizin bakıma muhtaç olan çocuğu ile ilgilenmek kadın için oldukça yorucu olabilmektedir. Zihinsel açıdan bakıldığında kadın artık bir annedir ve çocuğunu korumak ister. Bu koruma isteği ister istemez kadının zihninde bir yük oluşturur. Psikolojik açıdan bakıldığında ise doğan çocuğun kadının hayal ettiği ideal çocuğa ne denli benzediği kadının çocuğa karşı tutumunu etkileyebilmektedir. Çocuk ideale ne denli yakın olursa lohusa dönemi o denli rahat geçecektir, ne denli uzak olursa da kadının hayal kırıklığı o denli büyük olacaktır. Bu yaşanan hayal kırıklığı zaman zaman lohusa dönemindeki kadının sıkıntılar yaşamasına sebebiyet verebilir. Bu sebeple bu dönemde eşin desteği kadın açısından büyük önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın