Post Image
138

Karı Koca İlişkilerinde Kadının Rolü

Kadının her yerde olduğu gibi aile içinde; karı koca ilişkilerinde de rolü büyüktür. Şöyle ki evliliğin anahtarı kadının elindedir yani erkeğin her davranış ve tepkisinin altında kadının olduğunu unutmayalım. Bir evlilikte kadın mutlu değilse o evlilikte mutluluk olması da zordur gerçeği ile karşılaşıyoruz. Erkeğe erkeklik hissini kadın verir. Erkeklerin şefkat gösteren ve kendilerine bu şekilde hissiyatı veren kadınlara eğilimi yüzyıllardır bilinen bir gerçektir. Bir koca karısı tarafından eleştirilmeden, suçlanmadan, akıl verilmeden dinlenildiğinde kendini daha rahat ifade edilmektedir. Bu bağlamda kadından beklenti hep çok büyüktür.

Koşulsuz Dinleyici Olmak    

Kadının koşulsuz dinleyici olması, karı koca arasındaki iletişimi sağlıklı kılar. O yüzden kadının rollerinden biri koşulsuz bir dinleyici olabilmektir.

Beklentilerinin Karşılığını Gören Kadın     

Kadın kocasına hassasiyetle yaklaşıp düşünceli davranabilmeyi başarabilirse kocasından daha çok destek alıp beklentilerinin karşılığını görecektir. Kadının önemli bir diğer rolü de karşımıza çıktı. Bu rol, kocasının ruh inceliğinin farkında olmak.

Karı-kocanın Aynı Paydada Buluşması      

Belirli fikir ayrılıkları olsa da karı kocanın aynı paydada buluşması aile kavramının en büyük yüceliğidir. Bu konuda en çok kadına rol düşer. Çünkü karı koca iletişimine kıvam verebilmek kadının sanatıdır. Eğer kadın bu sanatını icra edebilirse farklı fikirler söz konusu olsun olmasın hep ortak bir paydada buluşulur. Kadın bu rolü başardığında aynı zamanda aile içinde ben kavramından uzaklaşılır. Artık biz kavramı ön plana çıkar. Erkek için de kadın için de biz kavramının hep gün yüzünde olması birçok olumsuzluğu ortadan kaldırır. Çünkü biz diyen koca da karı da iddialaşmaya gitmez her iki taraf da hep uzlaşmacı olur. Eğer aile göbeğinde kocaman bir biz varsa; bu güzellikler birbiri ardı sıra gelir.

Bir kocanın kadınından en çok beklediği üç temel noktayı ifade edecek olursak; şefkat, takdir edilmek ve onaylanmaktır. Bu üç temel nokta aslında kadının zaten sevdiği adama önlenemez gösterdiği davranışlardır. Bu bağlamda karı koca ilişkisinde sevginin olması, bu ilişkinin sevgi ile taçlanması hep istenilen durumları beraberinde getirecektir. Sevginin olması bu ilişkide birçok şeyi değiştirir.

Bir cevap yazın