Post Image
430

Antik Çağların Modasında Kıyafetler

Modanın evrimi Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarının hüküm sürdüğü antik çağdan günümüze kadar gelen bir süreçtir. Antik Çağ kıyafetleri iklim ve inançlar bakımından bilgiler vermektedir. İlk başlarda iklim koşullarına uygun olarak oluşturulan tek veya çift parçalardan oluşan ve bedeni bu parçalarla sarmayla oluşturulmuştur.

 Mısır Uygarlığı

Kıyafet modası bakımından ilk örnekler Mısır uygarlığında görülmektedir. İklim nedeniyle bedenin üst kısmı genellikle giyilmemiştir. Mısırlılar daha çok bedenin hatlarını ortaya çıkaracak ince kıyafetler tercih etmişlerdir. Bununla beraber şal ve kısa etekler de kullanılmıştır. Şenti adı verilen peştamel tarzı giysiler ve kalasiris denilen dar parçalar da erkekler tarafından yoğunlukla kullanılan giysilerdir. Şenti ise daha çok soylu ve üst sınıfların giydiği bir giysidir. Bu da gösteriyor ki moda sadece iklim ve inanç hakkında değil toplumsal sınıflar hakkında da pek çok bilgi verebilmektedir. Mısır kıyafetleri uzun zaman boyunca değişime uğramamış ve kendisini korumayı başarmıştır.

 Yunan Uygarlığı

Yunan uygarlığındaki giysi türleri chiton, himasyon, chlamys, peplos olarak adlandırılan parçalardır. Bu giysi türlerinden chiton ve himasyonu kadınlarla erkekler ortak olarak kullanmışlardır. Chiton sağ kolun açıkta kaldığı dikdörtgen biçimindeki bir parçayken, himasyon da yine dikdörtgen biçiminde yün kumaşlardan oluşturulan bir parçadır. Himasyonu kadınlar üstlerine giyerken erkekler tek başına kullanmışlardır. Üst giysi olan chlamys ise sağ omuzda bağlanan kolsuz bir manto türüdür. Bu giysiyi askerler ve tüm sınıftan erkekler genellikle chitonlarının üstüne giymeyi tercih etmişlerdir. Kadınların ise kullandığı kıyafet peploslardır. Kişiye özel veya kişinin konumuna bağlı olarak yapımlarında keten ya da ipek kullanılmıştır. Üst konuma sahip kadınlar peploslarını parlak renkler ve desenler eklemişlerdir.

 Roma Uygarlığı

Yunanlılar ile benzer özellikleri gösteren Romalılar ilk başta oldukça sade giysiler tercih ederken imparatorluk zamanında gösterişli giysiler tercih etmişlerdir. Romalıların giysileri ise tunik, stola, palla, toga ve pallumdur. Tunik, stola ve palla Romalı kadınların giysileri arasındadır. Tunik iç içe giyilen bir alt giysisidir. Stola dikişsiz ancak broşlarla omuzlardan tutturulan bir giysidir. Alt sınıflardaki kadınların bunu giymesine izin verilmemiştir. Palla üst sınıftan kadınların kullandığı dikdörtgen biçimindeki başörtüsü olarak düşünülebilir. Roma’da özel durumlarda giyilen toga ise genellikle beyaz renklidir. Mor renkli olanlarını hakim ve yargıçlar kullanmaktadırlar

Bir cevap yazın